våra kurser, Affärsmanna- och datakunskap

jag erbjuder lärarledda kurser både inom affärs-och datakunskap. jag tillhandahåller främst grundkurser men kontakta mig gärna för mer skräddarsydda eller fördjupande kursupplägg. I alla kurser finns studiematerial att tillgå. Kurspriserna gäller per grupp om max 8 deltagare och förutsätter att ni själva kan tillhandahålla kurslokal, annars tillkommer kostnad för kurslokal och lånedatorer. Om kursen är längre än halvdag ingår lunch.

Kurslitteratur:
kursernas innehåll är baserat på Docendos kurslitteratur som jag nästan uteslutande använder mig av och som även den ingår i kursavgiften. Källhänvisning www.docendo.se. Litteratur ingår alltid i mina kurser för att säkerställa att man kan repetera inlärd kunskap och ha som referensmaterial efter kursen. Andra leverantörer som jag också använder är Skolverket, Skandinajagska databöcker, TCO Development med flera.

Pris för halvdagskurs: 995 kr ex moms per/person eller 4 975 kr per/grupp.
Tillkommer om önskas: Lokalhyra samt lånedatorer/projektor inklusive fika 750 kr per/grupp

Pris för heldagskurs: 1 225 kr ex moms per/person eller 6 125 kr per/grupp.
Tillkommer om önskas: Lokalhyra samt lånedatorer/projektor inklusive lunch och fika 1 850 kr per/grupp

Pris för 2-dagskurs: 1 925 kr ex moms per/person eller 9 625 kr per/grupp.
Tillkommer om önskas: Lokalhyra samt lånedatorer/projektor inklusive lunch och fika 2 500 kr per/grupp

ECDL 8-dagskurs: 5 475 kr ex moms per/person eller 27 375 kr per/grupp.
Tillkommer om önskas: Lokalhyra samt lånedatorer/projektor inklusive lunch och fika 7 000 kr per/grupp

Privatlektioner
Om ni inte vill eller kan anpassa er till de tider våra kurser sker på kan ni kontakta oss för privatlektioner där ni bestämmer tid och plats. Jag kommer till er och lär er på plats. För privatlektioner gäller att man är 1-2 personer och kostanden blir 600 kr ex. moms / timme.

Kurslitteratur ingår alltid i priset.

Endast lokal: Hyr kurslokal med 8 lånedatorer och projektor samt lunch och fika för 1 750 kr / dag
eller 2 750 kr för 2 dagar.

Affärsmannakunskap

Lyckas med försäljning
Vilka situationsfaktorer påverkar en lyckad försäljning? Vilka egenskaper bör en bra säljare ha? Vad kännetecknar ett bra säljbrev eller säljbroschyr? Här är kursen för alla som arbetar med försäljning. En lyckad försäljning förutsätter att försäljningstillfället är omsorgsfullt underbyggt på förhand och att säljaren är väl förberedd. Säljarbetet är heller inte slut jagd själva förhandlingen, utan säljaren måste vårda kundförhållandet ända tills affären är klar, och helst även efter det. Kursen belyser och går med hjälp av checklistor igenom bland annat:

 • Hur man förbereder en försäljningsförhandling med hjälp av telefon, e-post och broschyrer
 • Hur man organiserar en försäljningsförhandling och hur man förbereder sig för den
 • Vilka egenskaper en personalrekryterare bör förutsätta hos en bra säljare
 • Hur man får ett marknadsmässigt säljmaterial

Halvdagskurs 09.00-12.00

Lyckas med rekryteringen
Ska du rekrytera ny personal? Känns det som en svår uppgift att hitta en lämplig person? Hur ska du välja en person som är lämplig för just din organisation? Detta är en aktuell, kurs för den rekryterande chefen. Att rekrytera en ny medarbetare behandlas i kursen som ett projekt som man kan genomföra på många olika sätt, men som alltid innehåller vissa skeden. Lyckas med rekryteringen ger dig handledning i alla skeden av ett rekryteringsprojekt: i planeringen, i annonseringen, i behandlingen av ansökningarna, i gallringen och särskilt i intervjun.

Halvdagskurs 09.00-12.00

Lyckas som chef
Vad bör varje chef veta vid ledandet av människor, arbetsgrupper eller team? Pekka Järvinens nya lättanvända standardverk om arbetsledning erbjuder ett alternativ när man snabbt vill sätta sig in i grundfrågorna om att leda människor i en arbetsgrupp. Dessutom innehåller Kursen ett trettiotal fallstudier som ger chefen en möjlighet att jämföra och begrunda sitt eget ledarskap och sin roll som arbetsledare.

Centrala ämnen i kursen är:

 • grundförutsättningarna för en fungerande arbetsgrupp
 • vilka kunskaper och egenskaper som krävs av en arbetsledare
 • typiska problemsituationer i en arbetsgrupp och hur man hanterar dem
 • att utveckla en arbetsgemenskap
 • utvecklingsverktygen
 • att utvecklas och må bra som arbetsledare

Halvdagskurs 09.00-12.00

MBA på en halvdag
Med den här kursen försöker jag inte hävda att deltagaren får kunskaper motsvarande den akademiska examen som kallas Master of Business Administration (MBA). jag vill däremot belysa de viktigare delarna i en MBA på ett lättbegripligt och överskådligt sätt. Syftet med kursen kan också sägas vara, att på ett snabbt sätt få en god allmänbildning inom dessa strategiska områden ett slags helikopterperspektiv med andra ord. I en MBA ingår också många andra ämnen som inte får plats här, redojagsning, finansiell kunskap, företags- och nationalekonomi för att nämna några. Här har jag fokuserat på de mjuka delarna som jag tycker är viktiga att plocka ur en MBA.

Halvdagskurs 09.00-12.00

Projektledning
Den här kursen vänder sig till dig som är ny inom området projektledning. Syftet är att på ett snabbt och överskådligt sätt få en god inblick och förståelse över projektledningsprocessen.

Kursen går igenom bland annat följande:

 • Projektidé eller projektdirektiv
 • Förberedelsefasen
 • Startfasen
 • Configuration Management (CM)
 • De projektförberedande faserna
 • Instruktion till förberedelsefasen
 • Instruktion till startfasen
 • Projektstyrningens villkor
 • Planering och övervakning
 • Risker och avjagkelser i samband med projektarbete
 • Sammanfattning av projektmodellen
 • Instruktion till arbetet under genomförandefasen
 • Instruktion till arbetet under avslutningsfasen
 • Avslutningsfasen - en översikt
 • Avslutningsfasen mer i detalj
 • Avslutningsfasen ger erfarenhetsdata
 • Och efter projektet ...

Heldagskurs 09.00-16.00

Datakunskap

Adobe Acrobat
Acrobat hjälper dig att skapa pdf-dokument och i programmet kan du granska, skriva ut, redigera och distribuera dem med hjälp av de inbyggda verktygen. Allt detta lär du dig med hjälp av den teori och de praktiska övningar som finns i kursen. Teorin tar bland annat upp arbetsytan och dess innehåll, olika funktioner och verktyg som är bra att känna till, hur du skapar PDF-filer både från Acrobat och andra program som till exempel InDesign och Word. Du lär dig redigera text, lägga till eller ta bort sidor, lägga till interaktivitet i PDF-filer, skapa formulär och mycket mer.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Adobe Dreamweaver
Adobe Dreamweaver används för att skapa webbsidor och bygga upp webbplatser. Med den här kursen lär du dig grunderna i programmet. Du lär dig om hur du kan sätta färg på olika delar av webbsidorna, samt skapa mallar, ramar och länkar. Kursen tar också upp grunderna i så att du lättare ska förstå dess potential. När webbsidorna är klara ska de föras över till en server och du får kunskap om hur detta går till med programmets verktyg för filöverföring. Med dialogrutan Plats-konfiguration skapar du enkelt en lokal webbplats-mapp som förenklar filöverföringen till webbservern.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Adobe Fireworks
Med Adobe Fireworks skapar du slående och optimerad grafik för webben och alla slags enheter – från smartphones till kioskdatorer till inbäddade displayer. Skapa webbplatser, användargränssnitt och avancerade prototyper som är redigerbara i såväl vektor- som pixelläge.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Adobe Flash
Flash är ett program för att skapa animeringar, film, interaktivitet och webbsidor. Med kursens hjälp lotsas du igenom programmets olika användnings-områden och du arbetar med symboler, bibliotek, lager och mallar. I kursen lär du dig också skillnaderna mellan vektor- och bitmappsgrafik, hur du skapar knappar samt hur du publicerar en Flash-fil på webben. Du kommer också att få förståelse för hur du ritar och importerar objekt, använder effekter samt arbetar med ljud.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Adobe Golive
GoLive är ett redigeringsprogram som är skapat för att designa, underhålla och publicera de flesta sorters webbsidor. Med GoLive skapar du både enkla och mycket avancerade webbsidor utan att behöva kunna HTML-kod. Programmet är ett så kallat WYSIWYG-baserat program (What You See Is What You Get). GoLive stödjer drag-och-släpp av objekt.
Denna kurs är en introduktion i Internetpublicering. Du behöver inga kunskaper i HTML-kodning för att kunna följa med i kursen.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Adobe Illustrator
I kursen lär du dig grunderna i att skapa illustrationer och objektgrafik för både tryck och multimedia. Du får en genomgång av vad vektorbaserad grafik är och går sedan vidare med det praktiska arbetet att skapa objekt och banor i programmet. Du lär dig att rita, omforma och gruppera objekt, rita linjer, skapa fyllningar, mönster, toningar och grafikformat. Du lär dig även mer om text- och ritverktygen samt om hur du skapar objekt för webbsidor.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Adobe Indesign
InDesign är ett effektivt verktyg om du vill sammanfoga text och bild, till exempel i ett reklamblad, nyhetsbrev, inbjudningskort eller något annat som ska tryckas eller skrivas ut. Med den här kursen lär du dig grunderna i layoutprogrammet. Du får bland annat förståelse för text- och bildmontering, typografi, hur du skapar flersidiga dokument samt vilka inställningar du ska ha i programmet för att skapa enhetliga dokument.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Adobe Photoshop
Med Adobe Photoshop kan du bearbeta och förbättra dina digitala bilder. I den här kursen kommer du att få lära dig grunderna i programmet, till exempel att markera, beskära och använda lager. Vidare går kursen igenom allt från att ta bort röda ögon och oönskade element i en bild till hur du frilägger objekt och gör om en färgbild till svartvitt.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Adobe Photoshop Elements
Med programmet Photoshop Elements hanterar du fotografier och andra bildobjekt. Antingen för att förbättra eller bara förändra på något sätt. Du lär dig att skapa mappar för att skapa en struktur för bilderna och hur du kan göra för att ännu lättare hitta utvalda bilder. När det är gjort är det dags att redigera bilderna. Då justerar du till exempel färg, kontrast, nyanser, skärpa, lägger på filter och effekter, tar bort detaljer, skapar fotoböcker och gallerier. Photoshop Elements ger dig flera bra alternativ för att skapa fina bildobjekt.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Adobe Premiere Elements
Kursen om Adobe Premiere Elements lämpar sig för den som vill lära sig grunderna i att redigera och hantera videofiler samt skapa färdiga dvd-projekt. Materialet tar upp sådant som hur man hämtar video från enheten, lägger ihop videoklipp, arbetar med övergångar, stillbilder, lägger till musik, rullande text, eftertexter och dvd-menyer.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Allmän IT
I denna kurs som är tämligen teoretiskt kommer du att lära dig vad mjukvara respektive hårdvara är, men också vad som ryms inom begreppet IT. Du kommer även att få kännedom om det mest grundläggande vad gäller nätverk, virus, lagstiftning, upphovsrätt samt ergonomi och miljö.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Databashantering
Steg för steg får du fördjupade kunskaper om olika databaser. Du får också lära dig att skapa och hantera relationsdatabaser.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Datorkunskap
Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i allmän IT, Microsoft Office och operativsystemet Windows. Du lär dig bland annat om persondatorer, nätverk, internet, datasäkerhet, lagstiftning, ergonomi och miljö. Som användare får du även arbeta praktiskt med filhantering i Windows, textbehandling/layout med Word, grafisk presentation med PowerPoint, kalkylering med Excel, registerhantering med Excel, informationssökning med webbläsaren Internet Explorer samt e-posthantering. jag går även igenom operativsystemet Windows 7 eller 8.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Digital fotografering
Tips för kameraköpet och hur man kommer igång med fotograferingen. Behandla, manipulera och skriva ut bilder. Photoshop Elements används som exempelprogram, men anvisningarna kan även tillämpas i andra bildbehandlingsprogram. Kursen går logiskt igenom allt från att välja kamera till att hantera olika fotograferingssituationer. Du får massor av praktiska tips som hjälper dig att få ett bättre slutresultat. Du lär dig överföra bilder till en dator, korrigera mindre lyckade bilder med bildbehandling, och skriva ut bilder. Du får också lära dig hur man arkiverar bilder och skapar bildspel.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Paint Shop Pro
En kärnfull guide för dig som har bildbehandling som hobby på alla nivåer. Innehållet i denna bildrika kurs lär dig konsekvent allt från grunderna i digital bildbehandling till mångsidiga tekniker för bildkombination och produktion av egna bilder.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

ECDL (European Computer Drijagng Licence)
jag förbereder er för att certifiera er för ECDL. Innehållet överensstämmer med kunskapskraven för ECDL.

8-dagarskurs 09.00-16.00

Ergonomi
Att använda kortkommandon minskar beslastningen på musklerna avsevärt och arbetet går mycket snabbare. Kursen riktar sig till alla typer av datoranvändare och innehåller de kortkommandon du önskar att redan visste. Kortkommandona är indelade efter olika situationer, till exempel markera, förflytta sig, surfa, chatta och så vidare. jag går igenom kortkommandon för över 20 olika program, t ex Word, Excel, Outlook, webbläsare, mediaspelare, chattprogram med mera.

Halvdagskurs 09.00-12.00

Internet
Internet är vår samtids i särklass största källa till information och förströelse. Internet kan effektivisera vardagen och sätta lite extra krydda på tillvaron för den som inte är rädd för att ge sig i kast med detta oändliga nätverk – vilket är allt annat än svårt! I denna kurs kombineras en teoretisk översikt med praktiska moment för att du ska inse nyttan och glädjen med Internet. Kursen täcker många relevanta delar av utbudet på Internet. Moment som e-post, informationssökning, filöverföring och e-handel är några av de saker som kursen innehåller.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Internet på resan
Att packa med lösenordet till ditt e-postkonto med mera inför utlandsresan är en god idé. Såväl innan, under som efter din utlandssemester har du mycket att vinna på att använda olika tjänster på Internet - allt ifrån att hålla koll på vädret, sköta din privatekonomi, boka utflykter och hyrbil, föra resedagbok och inte minst skriva brev och vykort till vänner och bekanta.

Halvdagskurs 09.00-12.00

IT-stöd
Det här är kursen för alla som använder en dator på arbetsplatsen eller i hemmet. Kursen ger dig kunskaper om hur en dator fungerar. Du kommer att få lära dig vad skillnaden är mellan hårdvara och mjukvara, men även utföra enklare installationer. I kursen går jag igenom olika typer av programvaror, så att du ska kunna bedöma och föreslå program som passar dig eller ditt företag. Du får veta vilka program som passar för olika uppgifter, och får även tips på hur du kan använda några program till uppgifter som du kanske inte tänkt på tidigare. jag går också igenom några praktiska uppgifter som du troligtvis kommer att stöta på, som exempelvis bränna cd-skivor, packa och packa upp filer samt skapa pdf-filer. jag tittar på olika typer av nätverk, både lokala nätverk, intranät och Internet. Du får en teoretisk genomgång av hur du planerar och bygger ett nätverk.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Layout
I denna kurs lär du dig grunderna i layout och grafisk design. Målet med kursen är att du ska lära dig en del grundläggande ”regler” inom området. Dessa ”regler” är bra att kunna då du arrangerar information grafiskt så att läsaren lägger märke till den, blir intresserad och lätt kan ta den till sig.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Nätverk
Kursens mål är att ge god förståelse för hur man planerar, bygger upp och administrerar ett lokalt nätverk till hemmet och det lilla företaget. Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt upp.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Microsoft Office Access
I programmet Access arbetar du med databaser, som byggs upp av tabeller. Databaser används för att hantera stora mängder information på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av så kallade frågor kan man sedan ta fram olika slags information ur databasen. De flesta administrativa programvaror, till exempel fakturerings- och orderprogram, bygger på någon slags databas. I detta material får du bl.a. lära dig om vad du bör tänka på när du bygger upp en databas, hur du skapar tabeller, formulär, rapporter och andra databasobjekt, relationer mellan tabeller m.m.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Microsoft Office Excel
I kalkylprogrammet Excel kan du bland annat skapa register, göra beräkningar och skapa diagram. Med hjälp av menyfliksområdet hittar du snabbt de kommandon du behöver och, till exempel, filhantering har blivigt enklare med fliken Arkiv. I denna bok går jag igenom de vanligaste och mest användbara funktionerna i programmet. Du kommer att lära dig att hantera formler och funktioner, att sortera data, om olika typer av cellreferenser och mycket mer.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Microsoft Office Outlook
I Outlook har gränssnittet blivit mer lätthanterligt och tydligt. Tack vare menyfliksområdet hittar du nu snabbt rätt kommando. I kursen beskriver jag hur du skickar och organiserar e-post, hanterar kontakter samt använder kalendern för dina bokningar. jag tittar även på hur du skapar uppgifter och anteckningar i programmet.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Microsoft Office Powerpoint
I PowerPoint är det enkelt att skapa snygga och professionella presentationer. Tack vare menyfliks-området hittar du snabbt rätt kommando och via Backstage-vyn hanterar du enkelt dina filer. I kursen beskriver jag hur du infogar texter, bilder, organisationsscheman, tabeller och diagram i din presentation och hur du formaterar dem på bästa sätt. Du får även lära dig att skapa bildspel med hjälp av fördefinierade övergångar och animeringar.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Microsoft Office Project
Den här kursen ger dig en grundläggande kunskap om och god överblick i Microsoft Project. Du kommer att lära dig grunderna i att skapa, organisera, förändra och rapportera dina projekt. Utöver detta kommer du att kunna nå djupare i resursplanering och effektivisering av dina projektplaner.
Resurserna är en viktig del av projektarbetet och du kommer få lära dig hur du tilldelar resurser och planerar för dessa under arbetets gång, samt även hur man skapar sig en god budgetöverblick. Men framförallt kommer du att få lära dig hur man fortlöpande i arbetet använder Microsoft Project för att identifiera och utföra de ändringar som behövs för att nå ett lyckat projektresultat.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Microsoft Office Word
I Word är det enkelt att skapa snygga och professionella dokument. Tack vare menyfliksområdet hittar du snabbt rätt kommando och via Backstage-vyn hanterar du enkelt dina dokument. I kursen beskriver jag hur du formaterar text, skapar tabeller och använder mallar. Du får även lära dig att infoga sidhuvud och sidfot samt infoga och hantera bilder.

Heldagskurs 09.00-16.00
2-dagarskurs 09.00-16.00

Microsoft Windows 7 eller 8
Den här kursen är för dig som vill uppgradera från Microsoft Windows XP eller Vista och som snabbt vill sätta dig in i nyheterna i Microsoft Windows 7 eller 8.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Säker senior!
Det här är en kurs för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur du använder datorn och hur du surfar på Internet. Får du digitala bilder på barnbarnen? Vill du hitta mer information om något på Internet? Med denna kurs lär du dig steg för steg hur du använder datorn, söker efter information och hanterar digitala bilder. I kursen lär du dig bland annat vad som behövs för att surfa säkert, hur du använder Internet Explorer och andra webbläsare för att surfa på Internet och söka efter information samt hämta program från Internet. Du lär dig att sortera och ordna filer i datorn samt spara och titta på bilder i datorn. Du får grundläggande kunskaper i ordbehandlingsprogrammet Word, i kalkylprogrammet Excel och i presentationsprogrammet PowerPoint, samt lär dig använda Adobe Reader för att titta på pdf-dokument..

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00

Skriva för webben
Skriva för webben handlar om hantverket att skriva texter som ska publiceras på Internet. Kursen innehåller en handfast och tydligt illustrerad metod för att skapa sådana texter, liksom texter som ska användas i andra sammanhang. Skriva för webben tar upp språkvård och grammatik för praktiskt bruk, går igenom hur man på bästa sätt målgruppsanpassar texter samt beskriver hur man strukturerar webbsidor och webbplatser. Dessutom behandlas lagar och säkerhet i samband med webbkommunikation. Kursen innehåller en mängd exempel och övningar som i de flesta fall bygger på autentiska webbtexter. Övningarna har författarna använt i undervisning inom högskola och fortbildning och är framtagna för att man enkelt ska kunna omsätta sina nya kunskaper i praktiken.

Halvdagskurs 09.00-12.00
Heldagskurs 09.00-16.00