webbutbildning

Webbutbildning används för att på ett kostnadseffektivt sätt ge den stora massan tillgång till kunskap. Under arbetets gång använder jag en produktutvecklingsmodell, så att jag hela tiden säkerställer kvalitetsmål, tid och kostnad. En grundregel som ständigt genomsyrat mina webb-utbildningar och som gör mig till en pålitlig och stabil utbildningsleverantör är:

När pedagogiken är viktigare än tekniken...

Med egen utveckling kommer flexibiliteten i att kunna anpassa en standard produkt efter specifika önskemål. På så sätt kan jag även bygga komplexa lösningar med hög funktionalitet både snabbt och kostnadseffektivt. Med fler än 182 000 användare som kör Miljökörkortet vet du att mina plattformar måste fungera och vara enkla att använda för mina kunder. Jag behöver inte lägga mycket tid på att lösa den dagliga driften utan kan fokusera på att utveckla nya funktioner som kommer mina kunder tillgodo.

Över 50 företag/organisationer använder webb-utbildningar jag producerat, bl.a. Socialdemokraterna, OKQ8, Försvarssektorn, Biovitrum, Wallenius, Halmstad Energi och Miljö.

Här nedan kan du läsa mer om några olika produktioner jag producerat.

Hör gärna av dig om du vill ha personliga referenser.

Miljökörkortet
Sveriges ledande miljöutbildning producerade jag i Utbildningsgruppens regi redan 2003 och har i dags dato sålts i 182 000 licenser. Se demo.

Halmstad Energi och Miljö (egenanpassad miljöutbildning)
Ett exempel på en anpassad miljöutbildning där fokus läggs på den egna verksamheten. Med Miljökörkortet i ryggen kan jag med enkla medel ta fram en mycket gedigen företagsanpassad miljöutbildning. Se demo.

Socialdemokraternas webbutbildning
Socialdemokraterna ville ha en utbildning som snabbt kunde sätta in nya medlemmar i deras historia, ideologi, organisation, medlemskap och framtidsutsikter. Se demo.

OKQ8 - Att sälja olja
Webbutbildningar kan handla om vad som helst och detta är denna utbildning ett exempel på. Många oljor finns det samt olika knep att sälja dem. Se demo.

Försvarets forskningsinstitut
Försvaret ville ha en effektiv miljöutbildning som max tog 1 timme att genomföra men ändock skulle sporra deltagarna till kunskap och kämpa för bättre och bättre resultat. Du loggar in med användarnamn guest och lösenord guest. Se demo.